Nødvendig viden om anlæggets drift

​1. Termostat

Til regulering af temperaturen på det varme brugsvand (indstilles så temperaturen i køkkenvasken passer dig uden at blande koldt vand i)

​2. Termometer

Til aflæsning af temperaturen på det varme brugsvand (vandet skal løbe lidt under aflæsningen)

​3. Termostat

Til regulering af fremløbstemperatur til radiatorerne (indstilles så lavt som muligt for at få den bedste varmeøkonomi - husk at ingen radiatortermostat må være helt lukket)

​4. Termometer

Til aflæsning af fremløbstemperatur til radiatorerne

​5. Cirkulationspumpe

Til indstilling af trin I eller II (lad pumpen køre året rundt - vil du slukke helt for varmen, så brug kuglehanen (6) og stil alle radiator-termostater helt åbne, så de ikke gror fast)

​6. Kuglehane

Til lukning for varme til radiatorerne

​7. Bundhane

Til påfyldning af vand på anlæg

​8. Manometer

Til aflæsning af vandtrykket i radiatorerne (sort viser skal stå mellem 0,5 og 2 bar)

NB. Aflæs returtemperatur på fjernvarmetælleren jævnligt. Den bør være under 50°. Er den f.eks 60°-70° er en af ventilerne (1) eller (3) defekte.

Vi har 25 års erfaring i at tilbyde den rigtige varmeløsning til den rigtige pris!​

Anlæggets drift

Nødvendig viden om anlæggets drift

Få et tilbud

Ølsted VVS

Har i mange år fortrinsvis udført installationsopgaver men tilbyder også at udføre alle små og store opgaver inden for VVS.

Ølsted VVS